Trích Quỹ bình ổn để giữ giá xăng
Thứ sáu, 20/01/2012 06:48 GMT+7

Bộ Tài chính cho biết sẽ giữ ổn định ở mức 21.300 đồng/lít xăng A92 như hiện nay và cho phép doanh nghiệp trích 1.400 đồng/lít từ Quỹ bình ổn để bù lỗ.

Theo đó, giá bán các chủng loại xăng dầu vẫn được giữ ổn định ở mức 21.300 đồng/lít xăng A92; 21.800 đồng/lít xăng A95; dầu DO 0,25%S 20.350 đồng/lít; dầu DO 0,05 20.400 đồng/lít; Dầu FO 3,5%S 16.800 đồng/lít. Thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu cũng được giữ ổn định như hiện hành.

Được phép sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra với xăng là 1.400 đồng/lít; Điezen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 550 đồng/lít (từ 690 đồng/lít lên 1.240 đồng/lít); Dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 340 đồng/lít (từ 440 đồng/lít lên 780 đồng/lít); Dầu madut: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 870 đồng/kg (từ 740 đồng/kg lên 1.610 đồng/kg).

Những thay đổi của việc điều chỉnh này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra được thi hành kể từ 10 giờ sáng ngày 19/1/ 2012.

Nguồn Vtc News